De bezoeker heeft voor het betreden van het Mecc kennis genomen van de huisregels en conformeert zich aan de gestelde huisregels.

Regels

1. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en studentenkaart.
2. Bezoekers kunnen voorafgaand aan, of gedurende het evenement gevisiteerd of aan een
privaatrechtelijke veiligheidsfouillering onderworpen worden anders zal de toegang worden
ontzegd.
3. Bezoekers dienen de aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging op te volgen, anders zal de
toegang worden ontzegd.
4. Bezoekers dienen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen (op welke wijze dan
ook), anders zal de toegang worden ontzegd.
5. Voertuigen/rijwielen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Fout geparkeerde voertuigen/rijwielen zullen worden verwijderd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade in welke vorm dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen.
6. Bij ontzegging van de toegang, vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
7. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie
hieromtrent is bindend naar redelijkheid en billijkheid.

8. De bezoeker is verplicht om correcte kleding te dragen, de organisatie behoudt zich het recht om bezoekers welke aanstoot gevende kleding dragen, de verdere (toegang) te ontzeggen).

9. De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerker van de organisatie.

10. De bezoeker die schade aanbrengt aan eigendommen van het Mecc of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.

11. In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.

12. Toegang tot het Mecc zijn geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook.Gedragsregels
1. Het is niet toegestaan eigen drank, gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, vloeistoffen, sprays, blik, glaswerk, e.d.) of etenswaren mee te nemen. Deze zullen in beslag genomen
worden, en niet worden geretourneerd.
2. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te bezitten of nuttigen <18 jaar. Dan wel alcohol te faciliteren voor bezoekers onder de 18 jaar. indien geconstateerd zal de (verdere) toegang worden ontzegd.
3. Voorwerpen kunnen -in bepaalde gevallen- in bewaring worden genomen worden, en worden geretourneerd bij het verlaten van de locatie, dit alles naar oordeel van de organisatie en/of beveiliging.
4. Het is niet toegestaan (huis)dieren of rijwielen mee te nemen op of in de locatie (met uitzondering van blinde- dan wel geleidende honden).
5. De handel in, en het gebruik of in bezit hebben van soft- en/of hard drugs is niet toegestaan, deze
zullen in beslag genomen worden, en niet worden geretourneerd. Bezoeker en middelen worden overgedragen aan de politie.
6. Het is niet toegestaan om op de binnen locaties te roken. Roken mag uitsluitend buiten het Mecc in de daarvoor aangewezen gedeeltes.
7. Het is de bezoekers niet toegestaan om met voorwerpen/drank te gooien binnen de locaties van het Mecc..

8. Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes van het Mecc, (podium/kleedkamers) te begeven.

9. Beveiliging en organisatie behoudt zich het recht om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Veiligheidsregels/Aansprakelijkheid

1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geluidsniveaus die evt. gehoorbeschadiging
kunnen veroorzaken.
3. Het is mogelijk foto’s of video’s waar bezoekers op voorkomen op een “open bron” (internet, sociale
media o.i.d.) getoond worden.