Weblog:

Maandag, 20. Juli 2015 - 10:50 Uur
Algemene trainingsleer!

Algemene trainingsleer!

De sportprestatie staat voor elke serieuze sporter centraal. Hij zal alle mogelijkheden aanwenden
om een verbetering van zijn individuele prestatie te realiseren. Dit is zeker niet gemakkelijk, gelet
op de hoeveelheid en verscheidenheid aan factoren die de sportprestatie positief of negatief kunnen
beïnvloeden…

- Fysieke factoren
algemene gezondheid, lengte, gewicht, vetpercentage, leeftijd, geslacht/sekse, aanleg
afwezigheid van ziekte en/of blessures etc.

- Sociale en psychologische factoren
werksituatie, thuissituatie, doorzettingsvermogen, mentaliteit/mentale weerbaarheid, faalangst,
concentratievermogen etc

- Omgevingsfactoren
trainer, medespelers, scheidsrechter, publiek, media, materialen, veld, accommodatie, het weer
etc.

- Technische factoren
aanleg, technische vaardigheden etc.

- Tactische factoren
keuze eigen tactiek, mate van beheersing eigen tactiek, keuze tactiek tegenstander etc.

- Conditionele factoren
kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, flexibiliteit/lenigheid en coördinatie.
Binnen de trainingsleer houden we ons voornamelijk bezig met de conditionele factoren.

De conditionele factoren, de 5 grond motorische eigenschappen!
• Kracht
• Lenigheid
• Uithouding
• Coördinatie
• Snelheid

Vrijdag, 17. Juli 2015 - 07:45 Uur
Marc VrolijksBokstrainer Marc Vrolijks


Naam: Marc Vrolijks

Geboortedatum: 16-7-1958

Geboorteplaats: Heerlen, Nederland

Getrouwd met: Viev van Iterson

Kinderen: Dochter, Guusje Vrolijks

Mijn jeugd

Na mijn geboorte heb ik 5 jaar bij mijn Opa en Oma gewoond. Toen ik 5 was is mijn moeder getrouwd met mijn latere stiefvader. In mijn puberteit liep ik al snel tegen problemen aan. Probeerde vaker ergens aan vast te klampen, maar vond geen houvast. Op mijn 14de kwam ik in aanraking met drugs. Op een of andere manier heb ik het voor elkaar gekregen om daar van af te blijven. De keuze was snel gemaakt.

Mijn sportkeuze. Maar, wat? Boksen… Waarom??

Ik vond van mezelf dat ik niet die kracht had die ik graag zou willen hebben. En dan heb ik het niet over fysieke kracht. Meer een innerlijke kracht. Toen. Niet wetende dat ik in mijn latere leven daar zoveel voordelen van zou beleven. Ik ben actief gaan boksen. Na zo’n vijf maanden training werd ik gevraagd voor wedstrijden. Dat heb ik dan ook gedaan.
Door de jaren heen, heb ik me dieper en dieper gefocust op het aanleren van Trainingsleer, techniekvormen, anatomie, fysiologie en energiesystemen. Daarnaast heb ik mijn diploma gehaald voor Trainer Coach bij de Nederlandse Boksbond (NBB) onder de vlag van het NOC NSF.
Belangrijk vind ik het professioneel benaderen van sporters (mensen). Het serieus nemen van mijn medemens. Het uitleggen waar ze mee bezig zijn. Het laten ervaren, het eigen maken van de beperkingen en/of mogelijkheden van geest en lichaam.

Boksen is zoveel meer!

Op dit moment geef ik met veel plezier bokslessen. Aan recreanten en wedstrijdboksers. Multicultureel, jong en oud. Alle lagen van onze samenleving. En wat zie je? Bij iedereen die in de boksring staat zie je de mens!

Manier van opleiden

Mijn manier van opleiden is: “Adaptief opleiden” Wat is het? Adaptief opleiden voldoet aan een drietal basisbehoeften van sporters (cursisten) (mensen). Deze zijn: Relatie, Competentie en Autonomie.

– Relatie: hieronder wordt verstaan dat sporters zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen.

– Competentie: hieronder wordt verstaan dat sporters ontdekken dat ze de opdrachten die ze moeten uitvoeren, aankunnen en dat ze ontdekken dat ze steeds meer kunnen.

– Autonomie: hieronder wordt verstaan dat de sporters weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leren zelf kunnen sturen.

Deze 3 basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief opleiden ten grondslag ligt. De Trainer Coach die adaptief werkt, stemt zijn gedrag af op deze basisbehoeften. Hoe doe ik het?

Elk der drie basisbehoeften is concreet te maken in praktische aanwijzingen. En elk punt heeft zijn eigen aandachtige wijze van omgaan.

- Aandacht voor relatie:

sporters laten weten dat ik beschikbaar ben en naar hen wil luisteren, de tijd neem voor gesprekken.
Ik toon belangstelling voor de achtergrond van de sporter, kom afspraken na, en ga discreet om met vertrouwelijke informatie.

- Aandacht voor competentie:

de coach geeft actief beurten aan alle sporters, en geeft ruimte aan verschillen in leerstijl. Er wordt blijk gegeven van hoge verwachtingen die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van de sporter. Er worden vragen gesteld die uitnodigen tot reflectie (wat kan ik al /wat wil ik vandaag leren).

- Aandacht voor autonomie:

initiatieven van sporters worden gehonoreerd, ideeën van sporters worden gewaardeerd en er wordt iets mee gedaan.
Het betekent dat sporters worden uitgedaagd om eigen oplossingen te bedenken en dat sporters echte keuzes krijgen bij het uitvoeren van opdrachten (hoe en wat). Sporters bepalen mede hoe de les wordt ingericht.

Boksen is zoveel meer!

Login